Wijziging pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer.

Veel ondernemers hebben een (aanvullend) pensioen opgebouwd binnen hun eigen besloten vennootschap. In de meeste gevallen gaat het om een de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Vanaf 1 april 2017 is het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen van kracht geworden (Stb. 2017/115). Daarin is onder meer bepaald dat het niet meer mogelijk is om vanaf 1 juli 2017 nog pensioen binnen de eigen BV in eigen beheer op te bouwen.

In de praktijk bleek dat de besloten vennootschap bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de DGA in veel gevallen niet meer aan deze verplichtingen kon voldoen, onder meer vanwege een gebrek aan voldoende liquiditeiten die dan konden worden vrijgemaakt.

Het wetsvoorstel biedt nu grofweg drie mogelijkheden om reeds opgebouwde verplichtingen binnen de BV af te kopen of vrij te maken. Daarvoor heeft u nog ruimschoots de tijd, tot uiterlijk 31 december 2019. Wel dient u aan te kunnen tonen dat er voor 1 juli 2017 – onder meer – een aandeelhoudersbesluit is genomen waarin de opbouw van het pensioen vanaf die datum wordt gestaakt.

Wilt u meer informatie of een advies, neem dan contact op met ons kantoor voor een eerste, geheel vrijblijvend kantoorgesprek.

 

Print Friendly, PDF & Email