Op Koningsdag vrijdag 27 april 2018 is ons kantoor gesloten

Koningsdag is ook in 2018 weer een zogeheten officiële feestdag. Er is echter geen wet- of regelgeving waarin is bepaald dat werknemers op bepaalde feestdagen vrij af hebben. In de cao of arbeidsovereenkomst is een en ander mogelijk wel geregeld.

Print Friendly, PDF & Email