Patiënt is contractspartij ziekenhuis, niet de zorgverzekeraar

Verbintenissenrecht: De opdrachtgever blijft rechtstreeks aansprakelijk voor betaling van een geneeskundige behandeling. Als de zorgverlener de factuur direct in rekening brengt bij de zorgverzekeraar dan, is dit slechts een service.

Samenvatting van Kantonrechter Alphen a/d Rijn 24 augustus 2010, nr. 945615/10-902.

Gedaagde heeft in het Rijnland Ziekenhuis op eigen verzoek een geneeskundige behandeling ondergaan. De factuur voor deze behandeling heeft hij echter niet betaald. Daarop vordert het Rijnland Ziekenhuis bij de kantonrechter veroordeling tot betaling van  € 2.222,72 aan hoofdsom.

Gedaagde stelt dat de betaling dient te worden voldaan door zorgverzekeraar Zorg en Welzijn. Deze heeft vergoeding van de kosten in het verleden afgewezen, omdat gedaagde op dat moment niet verzekerd was en Geové heeft de vergoeding afgewezen, ‘omdat er een blokkade staat op de polis’. Rijnland stelt dat de zorgverzekeraar binnen de opdracht geen rol speelt.

De kantonrechter oordeelt dat de zorgverzekeraar inderdaad buiten de overeenkomst staat. Als een zorgverlener een factuur direct in rekening brengt bij de zorgverzekeraar, dan is dit een service, maar geen plicht. Gedaagde heeft opdracht gegeven tot de behandeling en blijft daarom aansprakelijk voor vergoeding van de kosten, als de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet vergoedt. Rijnland heeft terecht de zaak uit handen gegeven toen gedaagde niet betaalde en gedaagde is dus ook aansprakelijk voor de buitengerechtelijke kosten.

Print Friendly, PDF & Email