Opdracht eindigt als verkoper niet binnen 14 dagen reageert op voorstel van makelaar

Verbintenissenrecht: Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen reageert op een voorstel van de makelaar dan mag deze de overeenkomst tot opdracht wegens gewichtige reden ex. art. 7:408 lid 2 BW als beëindigd beschouwen.

Samenvatting van Kantonrechter Lelystad 9 november 2011, nr. 544481/CV 11-3878

Gedaagde is als opdrachtgever een overeenkomst tot opdracht aangegaan met een makelaar voor de verkoop van zijn woning. De opdrachtgever heeft de makelaar te kennen gegeven de vraagprijs te willen verhogen van € 450.000 naar  € 600.000. Hierop heeft de makelaar de opdrachtgever op 20 augustus 2009 een brief gestuurd, waarin hij hem te kennen geeft dat de vraagprijsverhoging niet reëel is. De makelaar stelt een termijn van veertien dagen, waarbinnen de opdrachtgever op het advies dient te reageren. Deze heeft vervolgens niet binnen de termijn gereageerd. Hierop heeft de makelaar hem een intrekkingsnota gestuurd maar ook daarop bleef een reactie uit. Hoewel de makelaar vervolgens meerdere aanmaningen heeft verstuurd, heeft de opdrachtgever niet eerder dan na ruim zeven maanden gereageerd. De makelaar vordert betaling van € 1.279,38 aan hoofdsom.

Art. 7:408 lid 2 BW vereist voor een professioneel handelende partij, zoals een makelaar, een gewichtige reden om een overeenkomst tot opdracht als beëindigd te kunnen beschouwen. Volgens de kantonrechter kan in casu het stilzwijgen van de opdrachtgever als een gewichtige reden worden aangemerkt. De door de makelaar gestelde reactietermijn van veertien dagen was immers redelijk, maar de opdrachtgever heeft niet tijdig gereageerd, hoewel dit op zijn weg lag. De vordering van de makelaar wordt toegewezen.

Print Friendly, PDF & Email