Knullig procederende professionele repeat players zouden werkelijke proceskosten moeten betalen

Verbintenissenrecht: Van een repeat player met professionele rechtsbijstand mag worden verwacht niet bij herhaling een tekortschietende voorbeeldtekst van een dagvaardingsexploot te gebruiken.

Samenvatting annotatie onder Rechtbank Limburg (kantonrechter Maastricht) 28 oktober 2015, Prg. 2016/1 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2015:8955).

Regelmatig gaan ‘repeat players’ het schip in door knullig te procederen. Hoist Kredit AB draaide op voor alle proceskosten wegens schending van art. 21 Rv en onterecht dagvaarden, zie Ktr. Maastricht 26 augustus 2015, Prg. 2015/275 (ECLI:NL:RBLIM:2015:7211). Zilveren Kruis informeerde de kantonrechter onjuist en voorzag haar vorderingen van een onjuiste grondslag, zie Ktr. Maastricht 15 juli 2015, Prg. 2015/236 (ECLI:NL:RBLIM:2015:5779). Fitnesscentrum Heerlen loog in haar processtukken en procedeerde overigens op miserabele wijze, zie Ktr. Maastricht 29 april 2015, Prg. 2015/162 (ECLI:NL:RBLIM:2015:3419). Intrum Justitie diende en niet onderbouwde vordering in en blijkt te procederen in sjablonen, zie Ktr. Maastricht 1 april 2015, Prg. 2015/141 (ECLI:NL:RBLIM:2015:2497). De vordering van Direct Pay was volstrekt onduidelijk, terwijl het exploot weinig voorstelde en de producties niet werden toegelicht, zie Ktr. Maastricht 14 mei 2014, Prg. 2014/180 (ECLI:NL:RBLIM:2014:4493).

Allen zijn veroordeeld in de geliquideerde proceskosten, maar het wordt tijd om de werkelijke proceskosten in rekening te brengen (vgl. bijvoorbeeld art. 1019h Rv). De regeling ‘Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven’ is immers geen recht ex art. 79 RO, zie het commentaar onder Vzr. Rb. Arnhem 2 juli 2015, Prg. 2015/287 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5932). Het gaat erom een daadwerkelijke prikkel uit te laten gaan om kostbare onzinprocedures en het op onvoldragen wijze procederen te voorkomen. Een manier daartoe kan ook zijn een boete bij onrechtmatig procederen, zoals in België. Dat is vooral een uitkomst in het geval de wederpartij nauwelijks proceskosten heeft gemaakt.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Rechtbank Limburg (kantonrechter Maastricht) 28 oktober 2015, Prg. 2016/1 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2015:8955) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email