Alleen gijzeling als betrokkene verkeersboete wel kan maar niet wil betalen

Verbintenissenrecht: Gijzelingsverzoeken vanwege het niet betalen van verkeersboetes worden alleen toegewezen als vast is komen te staan dat de betrokkene deze ook daadwerkelijk kan betalen.

Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 12 mei 2015, Prg. 2015/174 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBAMS:2015:2758).

In deze kwestie vorderde het OM gijzeling van betrokkene, omdat deze volgens het OM weigerde diverse openstaande verkeersboetes te betalen. Via zijn schuldhulpverlener heeft betrokkene de kantonrechter laten weten dat hij geen middelen heeft om te betalen en dat zijn brommer overigens is gestolen.

Volgens de kantonrechter is gijzeling alleen mogelijk, indien andere – minder ingrijpende maatregelen – niet tot resultaat hebben geleid. In deze zaak blijkt dat de betrokkene niet in staat is om te betalen bij gebreke van voldoende financiële middelen. Gijzeling is dan pas mogelijk, indien er een reële verwachting is dat er betaald kan worden. Die verwachting ontbreekt hier. Volgt afwijzing.

In het commentaar onder deze uitspraak wordt dieper ingegaan op de 3 wettelijke mogelijkheden van het OM in gevallen als de onderhavige. Het OM zal daarbij telkens hebben te motiveren waarom er niet is gekozen voor een minder ingrijpend middel dan gijzeling. Dat gebeurt doorgaans echter niet hoewel een verzoek tot gijzeling maatwerk is. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de betrokkene al dan niet kan worden vastgezet. Lichtvaardige verzoeken van het OM tot gijzeling kunnen in ieder geval rekenen op een per ommegaande gewezen afwijzing.

Wilt u meer over deze annotatie weten? Het volledige commentaar met jurisprudentie, literatuur en andere vindplaatsen is te raadplegen in de annotatie onder Ktr. Amsterdam 12 mei 2015, Prg. 2015/174 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBAMS:2015:2758) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email