Eenmanszaak wordt niet beschermd door Colportagewet

Verbintenissenrecht: Kan een kleine ondernemer als eenmanszaak een geslaagd beroep doen op de Colportagewet?

Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 oktober 2013, Prg. 2014/45 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2013:8111).

Een telefoonprovider vangt bot bij de kantonrechter, die heeft bepaald dat de overeenkomst met een eenmanszaak nietig is vanwege strijd met de Colportagewet (in het kader van reflexwerking). Het hof is het eens met de provider en overweegt dat de Colportagewet slechts bescherming kan bieden aan particulieren. Het begrip ‘particulier’ kan niet zo ruim worden uitgelegd, dat daaronder ook een kleine ondernemer moet worden verstaan.

Het standpunt van het hof is in verband met de implementatie van de richtlijn Consumentenrechten overeind gebleven. De implementatie is inmiddels afgerond en het Burgerlijk Wetboek is hierop aangepast, zie de nieuwe Afdeling 2B van Titel 5 van Boek 6 BW (artt. 6:230g t/m 6:230z BW). Nieuw geregeld zijn bijvoorbeeld consumenteninformatie voor verkoop in de winkel, bij koop op afstand (via onder andere het internet en telefoon) en buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage). Daarmee is de oude Colportagewet komen te vervallen en is bijvoorbeeld de bedenktijd bij koop via internet (op afstand) opgerekt naar 14 dagen en onder bepaalde voorwaarden zelfs langer.

Wilt u meer weten of als kleine zelfstandige weten wat uw rechten zijn in een dergelijke situatie? Het volledige commentaar met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 oktober 2013, Prg. 2014/45 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2013:8111) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email