Makelaar heeft recht op courtage ook al wordt pand door faillissement niet geleverd

Verbintenissenrecht: Een makelaar heeft ook recht op courtage als zijn opdracht volgens de algemene voorwaarden bestaat uit het enkel tot stand laten komen van een koopovereenkomst, maar er vanwege faillissement nooit levering zal  plaatsvinden.

31 augustus 2012

In de algemene voorwaarden van een makelaar staat onder meer vermeld dat courtage is verschuldigd op het moment dat er een bindende koopovereenkomst is getekend. Volgens een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 27 juni 2012 heeft de makelaar ook recht op courtage, indien het pand vanwege een faillissement van de koper nooit zal worden geleverd. Dat geen levering heeft plaatsgevonden, laat immers onverlet dat de makelaar heeft voldaan aan zijn opdracht, welke in de algemene voorwaarden is omschreven als het tot stand laten komen van een bindende koopovereenkomst.

De door de makelaar gebruikte voorwaarden worden volgens de rechter in de branche standaard gehanteerd. Deze voorwaarden komen overeen met de algemeen geldende opvatting, dat de kern van de opdracht van de makelaar is verricht op het moment dat een onvoorwaardelijke koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email