Dat voor ontvangst is getekend, betekent niet automatisch dat voorwaarden zijn ontvangen

Verbintenissenrecht: De wederpartij, die eerder tekende voor akkoord en ontvangst algemene voorwaarden, moet in rechte toch nog de gelegenheid worden geboden om te bewijzen dat zij die voorwaarden nooit daadwerkelijk heeft ontvangen.

19 juni 2012

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 11 juli 2008, LJN BD1394 overwogen dat het hof een bewijsaanbod moet accepteren van de wederpartij, die stelt weliswaar voor de ontvangst en akkoord van de algemene voorwaarden te hebben getekend, maar naderhand betwist deze voorwaarden daadwerkelijk te hebben ontvangen.

De procedure die leidde tot dit arrest, is door het Hof Amsterdam op 31 januari 2012 voortgezet, zie NJ 2012/304. In deze kwestie kocht Lommerse een machine van Atria voor het wassen van bloembollen. De machine bleek echter niet goed te werken en Lommerse wilde de overeenkomst ontbinden met schadevergoeding. Atria beriep zich daarbij evenwel op een vrijwaringsbeding in haar algemene voorwaarden. Lommerse erkende weliswaar voor de ontvangst van die voorwaarden te hebben getekend, maar betwistte deze daadwerkelijk te hebben ontvangen. Lommerse heeft daarvan nader bewijs aangeboden. Het hof heeft dit aanbod vervolgens afgewezen, omdat de ondertekende overeenkomst volgens haar voldoende bewijs biedt voor de daadwerkelijke ontvangst van de voorwaarden. Deze motvering wordt door de Hoge Raad verworpen en hij verwijst de zaak terug. Lommerse blijkt door middel van getuigen naderhand te kunnen bewijzen dat hij de voorwaarden inderdaad niet heeft ontvangen, zodat de litigieuze voorwaarden door het hof alsnog worden vernietigd.

Uit het arrest volgt dat de wederpartij, bij betwisting en een voldoende bewijsaanbod, doorgaans de mogelijkheid moet worden geboden om te bewijzen dat zij de voorwaarden (ondanks een handtekening voor akkoord!), achteraf nimmer daadwerkelijk blijkt te hebben ontvangen.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email