Zes cumulatieve eisen voor succesvol beroep op verrekening

Verbintenissenrecht: Als men zich tegen een vordering verweert met een beroep op verrekening, moet voor het slagen daarvan ten minste worden voldaan aan zes cumulatieve eisen.

Samenvatting annotatie onder Rechtbank Arnhem 2 september 2009, Prg. 2009/189 (LJN BJ8095)

Niet in alle gevallen kan met zich zonder meer verweren tegen een vordering met een beroep op verrekening. Voor een geslaagd beroep op verrekening, dient in ieder geval te zijn voldaan aan zes limitatief cumulatieve vereisten:

 • de schuldenaar moet bevoegd te zijn om te kunnen verrekenen en betaling af te dwingen van de tegenvordering ex. art. 6:127 lid 1 en 2 BW;
 • er moet sprake zijn van een aantoonbare tegenvordering van de schuldenaar op de schuldeiser ex. art. 6:127 lid 2 BW;
 • de negatieve voorwaarde in art. 6:127 lid 3 BW bepaalt verder dat er geen bevoegdheid tot verrekening is, als zowel de tegenvordering als de schuld van de schuldenaar deel uitmaken van gescheiden vermogens;
 • vervolgens dient de tegenvordering direct opeisbaar te zijn krachtens art. 6:127 lid 2 BW;
 • de tegenvordering dient tevens voldoende bepaalbaar te zijn ex art. 6:136 BW;
 • ten slotte is vereist dat er een uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op verrekening.

  In deze zaak ging het om de regelmatige levering van computers door Dell, waarbij een van de zendingen kennelijk een niet-conforme partij computers betrof. Het bedrag van de waarde van deze partij wilde gedaagde verrekenen met zijn nog openstaande schuld aan Dell. Gedaagde verzuimde daarbij evenwel te voldoen aan de vijfde voorwaarde: hij had slechts een schatting gemaakt van de waarde van de goederen. Evenmin kon hij omschrijven waar de non-conformiteit van de levering uit bestond. Het ontbrak gedaagde aldus aan voldoende bewijsvoering.

  De regeling van art. 6:136 BW kan gezien worden als een species van de algemene regeling in art. 150 Rv. De rechter kan het beroep op verrekening eenvoudig afwijzen, zolang de eiser de verrekening gemotiveerd betwist en de gedaagde zijn recht op verrekening onvoldoende onderbouwt. Het is dus aan te bevelen dit risico te vermijden en zich in de procedure niet slechts op verrekening te beroepen, maar tevens daarbij, indien mogelijk, subsidiair een reconventionele vordering in te stellen.

  Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email