Vaststellingsovereenkomst toch bindend, ondanks ontbreken handtekeningen en ‘subject to contract’ voorbehoud

Samenvatting annotatie onder Hof Den Bosch 20 juni 2017, Prg. 2017/278 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHSHE:2017:2815).

Verbintenissenrecht: Ondanks het ontbreken van handtekeningen, is de vaststellingsovereenkomst toch bindend.

Ook in hoger beroep vindt het Hof dat de ondernemer is gebonden aan de in het geding zijnde vaststellingsovereenkomst, ondanks het feit dat deze niet door partijen is ondertekend.

De onderneming had in de overeenkomst een zgn. subject to contract-voorbehoud gemaakt. Deze clausule betekent feitelijk dat de ondernemer daarmee beoogde dat er geen overeenkomst kan ontstaan, alvorens beide partijen deze hebben ondertekend. Echter, een beroep op deze clausule acht het Hof in strijd met de redelijkheid en billijkheid, omdat uitgebreid is onderhandeld en partijen daarbij zijn bijgestaan door advocaten. Daarna is ten slotte overeenstemming bereikt.

In de annotatie onder deze uitspraak wordt uitgebreid ingegaan op het subject to contract voorbehoud en de gevolgen daarvan in de Nederlandse contractencultuur. Besproken wordt in hoeverre partijen risico’s als in opgemelde kwestie kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door het sluiten van een zgn. voorovereenkomst of letter of intent, waarin bepaalde voorbehouden uitputtend kunnen worden geregeld. Zelfs de precontractuele goede trouw kan daarin worden weggecontracteerd, mits zorgvuldig opgeschreven, zie Vzr. Rb. Amsterdam 4 augustus 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AU7486. Echter, dat geldt niet voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, dat is immers dwingend recht.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Hof Den Bosch 20 juni 2017, Prg. 2017/278 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHSHE:2017:2815) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email