Twijfelachtig geslacht kan nu ook met terugwerkende kracht in de BRP worden ingeschreven

Samenvatting Ktr. Roermond 28 mei 2018, Prg. 2018/162  (ECLI:NL:RBLIM:2018:4931).

Personen- en familierecht: Twijfel over het geslacht van een volwassene kan nu ook in de Basisregistratie Personen worden bijgewerkt. 

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht de gemeente te gelasten om de geboorteakte van een volwassene te wijzigen voor wat betreft het geslacht. Betrokkene voelt zich man noch vrouw, maar is nu nog als vrouw ingeschreven.

Hoewel Hoge Raad 30 maart 2007, NJ 2007/609 (ECLI:NL:HR:2007:AZ5686) een wijziging van het geslacht van een volwassene in de basisregistratie van de gemeente nog niet toestond, acht de rechtbank Limburg de tijd daarvoor wel rijp. Dit onder meer op grond van art. 8 EVRM en art. 3 UVRM. Bovendien laat EHRM-jurisprudentie toe dat onder een privéleven ook genderidentiteit wordt verstaan. Dit maakt volgens de rechtbank dan ook dat in het huidige sociale, juridische en politieke klimaat, het belang van belanghebbende op juridische erkenning van de genderidentiteit thans zwaarder moet wegen dan het algemeen belang bij handhaving van de huidige wettelijke regelgeving.

Dit betekent dat volgens deze rechtbank art. 1:19d lid 1 BW voor volwassenen met terugwerkende kracht kan worden toegepast. Het verzoek wordt dan ook toegewezen en de rechtbank verzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand te Roermond om de geboorteakte van belanghebbende door te halen en in een nieuw op te maken geboorteakte bij geslacht op te nemen “het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld”. Deze wijziging zal dan vervolgens zichtbaar worden in de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP).

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email