Berichten

Datum bijschrijving griffierecht op bankrekening gerecht is bepalend

8 mei 2013: De datum van bijschrijving van het griffierecht op de bankrekening van het gerecht (en niet de datum van afschrijving bij de advocaat), is bepalend om te beoordelen of griffierecht tijdig is ontvangen. Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2013 (LJN CA2200) In een alimentatieprocedure wordt de man niet-ontvankelijk verklaard, omdat het griffierecht een dag […]

Niet altijd ontslag van instantie bij te late betaling griffierecht familiezaken

Procesrecht: Aanpassingen in het procesreglement familiezaken bij de gerechtshoven: in bepaalde gevallen geen ontslag van instantie meer bij te late betaling griffierecht. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Utrecht 21 november 2012, Prg. 2013/45 (LJN BY4065). In de kwestie die leidde tot Rb. Utrecht 21 november 2012 had een besloten vennootschap als eiseres haar griffierecht te laat betaald. Zij stelde dat er een onnodige vertraging zou volgen, indien […]

Hoge Raad 10 februari 2012 moet bij aanhangige ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ alsnog worden gecodificeerd

(rechtzoekende heeft ambtshalve recht op uitlating na te late betaling griffierecht) Op 22 februari 2012 heeft de rechtbank Rotterdam in een verzetprocedure bepaald dat gedaagde zich bij akte alsnog mag uitlaten over de te late betaling van het griffierecht en de mogelijke rechtsgevolgen daarvan. Hiermee volgt de rechtbank een recent arrest van de Hoge Raad […]

Ook in appel en cassatie geen griffierecht voor WSNP-verzoek

Insolventierecht: Niet alleen in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep of cassatie is voor de behandeling van het verzoekschrift tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), geen griffierecht verschuldigd. 29 oktober 2011. De Hoge Raad heeft in haar beschikking van 8 juli 2011 (LJN BQ3883) bepaald dat niet alleen in eerste aanleg, maar […]

Reparatiewet: dagvaarding hoeft exacte griffierecht niet meer te vermelden

Burgerlijk procesrecht: Komende Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken: bedrag griffierecht niet langer in dagvaarding. Samenvatting annotatie onder hof Amsterdam 30 augustus 2011, Prg. 2011/136 (LJN BV3167) Blijkens het inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ is het de bedoeling dat er één (gezamenlijk) griffierecht wordt geheven voor personen, die bij dezelfde advocaat of […]

Griffierechten ook onder kostendekkend wetsvoorstel lager dan onder oude Wtbz

Burgerlijk procesrecht: Griffierecht civiele kwesties onder wetsvoorstel “kostendekkende griffierechten” altijd nog lager dan onder de oude Wtbz. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 19 juli 2011, Prg. 2011/111 (LJN BV1400) Deze zaak viel nog onder het regime van de inmiddels vervallen Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz). Deze is inmiddels per 1 januari 2012 vervangen door […]

Wgbz is in strijd met art. 6 EVRM

Procesrecht. De nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken komt door de sancties bij de vooruitbetalingsplicht van het griffierecht ex art. 127a Rv in strijd met art. 6 lid 1 EVRM. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Hof Den Haag 18 juli 2011, Prg. 2011/246 (LJN BR2025). De wijzigingen als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz), hebben […]