Berichten

Wet Van Dam geldt ook als verlengingsbepaling is opgenomen in overeenkomst zelf

Consumentenrecht: Bepalingen in de Wet van Dam gelden ook als zij niet als algemene voorwaarde, maar in de overeenkomst zelf zijn opgenomen. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Roermond 2 oktober 2013, Prg. 2014/5 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBLIM:2013:7313). In deze zaak is een fitnessabonnement van 24 mei 2010 volgens de eigenaar van de sportclub niet tijdig opgezegd. Daarom vordert zij wederom voor een jaar […]

Wet Van Dam geldt nog niet voor overeenkomsten van vóór 01-12-11

Consumentenrecht: Wet Van Dam (art. 6:236 onder j BW) geldt nog niet voor overeenkomsten van vóór 1 december 2011. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Overijssel (kantonrechter Almelo) 2 april 2013, Prg. 2013/242 (ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ6588). De kantonrechter heeft in onderhavige zaak bepaald dat art. 6:236 onder j BW (nieuw) sinds 1 december 2011 ook van toepassing is op overeenkomsten, die […]

Abonnementen mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd

Consumentenrecht: Met ingang van 1 december 2011 kunnen abonnementen niet meer stilzwijgend en automatisch worden verlengd en worden de opzegtermijnen verkort. 5 december 2011 Met ingang van 1 december 2011 is het eindelijk zover: u zit niet meer voor onbepaalde tijd vast aan uw fitness-, tijdschriften- of elektriciteitsabonnement en er gelden vanaf die datum verkorte […]