Berichten

Schade aan een vliegtuigvleugel door een sleepwagenbestuurder is inherent aan de normale bedrijfsvoering van de vliegmaatschappij

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 10 januari 2018, Prg. 2018/51 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2018:125). Consumentenrecht: Schade aan een vliegtuigvleugel door de bestuurder van een sleepwagen is inherent aan het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, zodat passagiers gecompenseerd moeten worden bij langdurige vertraging. Een passagier is met anderhalve dag vertraging in Tel Aviv aangekomen met El Al en vordert […]

Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben.

Samenvatting annotatie onder Hof van Justitie EU 4 mei 2017, Prg. 2017/151 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:EU:C:2017:342). Consumentenrecht: Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben. De rechtbank in Praag stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (HvJ EU) of een vogelaanvaring (birdstrike) met een vliegtoestel […]

Mankement ontdekt tijdens vlucht geen buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Mankement aan vliegtuig, dat ontdekt wordt tijdens de vlucht, is geen ‘buitengewone omstandigheid’ in de zin van Luchtvaartverordening (EG) 261/2004; geen schadevergoeding passagiers. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Kantonrechter) 9 april 2013, Prg. 2013/148 (LJN BZ6732). Veel gehanteerde criteria in de Luchtvaartverordening (EG) 261/2004, zoals ‘buitengewone omstandigheden’ en de ‘normale bedrijfsuitoefening’, blijven lastig te […]

Schadevergoeding voor vertraging vliegtuig door birdstrike is niet terecht

Consumentenrecht: Het oordeel van de kantonrechter dat de verplichte vliegtuiginspectie na een birdstrike geen buitengewone omstandigheid is, valt te betwijfelen. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland (kantonrechter Haarlem) 12 januari 2016, Prg. 2016/243 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2016:5853). De kantonrechter heeft overwogen dat de verplichte inspectie na een botsing van een vliegtuig met een vogel(zwerm), een zogenaamde […]

Poging tot beantwoording tien prejudiciële vragen luchtvaartrecht

Procesrecht: De kantonrechter stelt 10 prejudiciële vragen over het luchtvaartrecht aan het Hof van Justitie EG en wij doen een poging tot antwoord. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 29 april 2014, Prg. 2014/242 m.nt. PJMR en DLPJR (ECLI:NL:RBAMS:2014:4311). Tijdens de zgn. ‘push-back’ van het vliegtuig in Ecuador blijkt er een defect aan het brandstoffilter. Zijn dit buitengewone […]

NEB-lijst niet maatgevend voor uitleg buitengewone omstandigheden vertraging

Consumentenrecht: De zgn. NEB-lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport is niet maatgevend voor uitleg van buitengewone omstandigheden in verband met vertraging van een vlucht. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 3 september 2013, Prg. 2013/290 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBNHO:2013:7818). Een passagier van een vlucht van Nice naar Amsterdam is vier uur vertraagd en claimt € 250,= schadevergoeding. Transavia stelt dat er sprake was van een technisch mankement en daarbij […]

Kantonrechter moest ingaan op bevrijdend verweer gedaagde

3 mei 2013: Het vonnis van de kantonrechter is ongegrond en vernietigbaar ex art. 80 lid 1 sub a RO, indien de rechter niet ingaat op het verweer van gedaagde en dit verweer bij gegrondbevinding afwijzing van de vordering zou betekenen. Hoge Raad 3 mei 2013 (LJN BZ2868) Transavia is door de kantonrechter ex art. […]

Niet te voorkomen staking op luchthaven is buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Een staking op de luchthaven is een buitengewone omstandigheid, waardoor passagiers geen recht op schadevergoeding hebben, indien die staking niet viel te voorkomen. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 23 april 2013, Prg. 2013/229 (ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2294). Een onverwachte staking is geen reden voor een luchtvaartmaatschappij om vertragingsschade aan haar passagiers te vergoeden, indien die staking niet viel te voorkomen. […]

Ook recht op schadevergoeding bij 3 uur vertraging na meerdere afzonderljke vluchten

Consumentenrecht: Passagiers hebben ook recht op schadevergoeding bij minder dan 3 uur vertraging na tussenlanding, maar bij meer dan 3 uur vertraging na alle afzonderlijke vluchten bij elkaar. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Amsterdam (Kantonrechter) 19 maart 2013, Prg. 2013/145 (LJN BZ6995). Passagiers van een intercontinentale vlucht van Amsterdam, via Sao Paulo naar Buenos Aires, vorderen […]

Vetragingsclaim twee jaar na vlucht indienen is te laat

Consumentenrecht: Een vordering tot schadevergoeding van Ryanair vanwege vertraging van een vlucht is te laat, indien de claim pas twee jaar na de vertrekdatum is ingediend. Sinds 1 januari 2009 bestaat er een Europese regeling tot inning van bepaalde geringe geldvorderingen tot € 2.000. Samenvatting commentaar onder Ktr. Eindhoven 19 januari 2012, Prg. 2012/240 m.nt. PJMR (ECLI:NL […]