Berichten

Bij betekening van een verzetdagvaarding in een ander EU-land, is de datum van verzending de datum van de betekening in het buitenland

Burgerlijk procesrecht: Mogelijk is gedaagde niet geslaagd in zijn stel- en bewijsplicht met betrekking tot de betekening van een verzetdagvaarding in een ander EU-land. Samenvatting annotatie onder Ktr. Roermond 22 maart 2017, Prg. 2017/166 m.nt. P.J.M. Ros. Gedaagde in Nederland is bij verstek veroordeeld tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. De eigenaar van de woning […]

Mag de kantonrechter een afgegeven, maar onjuist verstekvonnis zelf terugdraaien?

Burgerlijk procesrecht: Een naderhand onjuist gebleken verstekvonnis kan enkel in hoger beroep worden aangetast.  Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 9 augustus 2016, Prg. 2017/56 m.nt. P.J.M. Ros. In deze kwestie was de gedaagde partij gewoon in het geding verschenen, maar had zij – ongebruikelijk weliswaar – mondeling in plaats van schriftelijk geantwoord op de inhoud van de dagvaarding. Per […]

Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd

Procesrecht: Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd. Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M. Ros onder Rechtbank Zutphen 03 oktober 2011, Prg. 2011/282 (LJN BT6835). E-Court is een stichting, die zich bezighoudt met arbitrage via internet. Deze stichting mag zich niet als internetrechtbank presenteren. Na vragen hierover in de Tweede Kamer en een stevig onderhoud met de […]