Berichten

Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht? De Hoge Raad schept duidelijkheid

Verbintenissenrecht: De Hoge Raad geeft in een incassokwestie antwoord op zeven prejudiciële vragen over de zgn. veertiendagenbrief (aanmaning) en de buitengerechtelijke kosten. Over betalingstermijnen, verstekzaken en kwesties op tegenspraak.  Samenvatting annotatie onder Hoge Raad 25 november 2016, Prg. 2017/110 (ECLI:NL:HR:2016:2704) m.nt. D.L.P.J. Ros en P.J.M. Ros. De Kantonrechter Almere 1 juni 2016, Prg. 2016/214 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3054) heeft de Hoge Raad een aantal […]

Regels over veertiendagenbrief zijn voldoende duidelijk

Verbintenissenrecht: De kantonrechter stelt zeven prejudiciële vragen met betrekking tot de veertiendagenbrief, maar waarschijnlijk moet de Hoge Raad van beantwoording afzien. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Almere) 1 juni 2016, Prg. 2016/214 m.nt. P.J.M. Ros en D.L.P.J. Ros (ECLI:NL:RBMNE:2016:3054). De kantonrechter heeft zeven prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot welke eisen er aan de […]

Bij gewijzigde omstandigheden hoeven bepaalde scheidingsafspraken over verdeling niet te worden nagekomen

Verbintenissenrecht: Bepaalde afspraken over de verdeling na een echtscheiding hoeven niet te worden nagekomen als de omstandigheden zodanig wijzigen dat zij contractueel onvoorzien zijn. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Noord-Holland (kantonrechter Zaanstad) 26 november 2015, Prg. 2016/105 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:11983). De onvoorziene omstandigheid in deze zaak was de verhuizing van de dochter van de vrouw […]

Knullig procederende professionele repeat players zouden werkelijke proceskosten moeten betalen

Verbintenissenrecht: Van een repeat player met professionele rechtsbijstand mag worden verwacht niet bij herhaling een tekortschietende voorbeeldtekst van een dagvaardingsexploot te gebruiken. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Limburg (kantonrechter Maastricht) 28 oktober 2015, Prg. 2016/1 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2015:8955). Regelmatig gaan ‘repeat players’ het schip in door knullig te procederen. Hoist Kredit AB draaide op voor […]

Incassokosten voor consumenten en kleine bedrijven aan banden

Verbintenissenrecht: Met ingang van 1 juli 2012 onredelijke hoge incassokosten voor consumenten en kleine bedrijven aan banden gelegd in de nieuwe wet “Normering buitengerechtelijke incassokosten” 11 april 2012; update 5 oktober 2013 en 27 juni 2014 Met de nieuwe wet “Normering buitengerechtelijke incassokosten” beoogt de wetgever vanaf 1 juli 2012 onredelijk hoge incassokosten voor consumenten […]

Weigerende koper huis moet soms werkelijke schade verkoper betalen

Verbintenissenrecht: Als de koper van een woning niet meewerkt aan de levering en de schade van de verkoper is hoger dan de standaardboete van 10%, kan de verkoper zijn werkelijke schade op de koper verhalen, mits de verkoper zijn schade kan bewijzen. Samenvatting noot mr. P.J.M. Ros onder Voorzieningenrechter Rechtbank Almelo 14 december 2011, Prg. […]

Kosten brandweer voor verwijderen brandresten niet voor rekening eigenaar

Verbintenissenrecht: Als de brandweer tijdens het blussen opdracht geeft tot verwijdering van uitgebrand stro uit de brandende boerderij, is dat een onderdeel van het bluswerk en kunnen deze kosten niet op de eigenaar van de boerderij worden verhaald. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Hof Den Haag 18 januari 2011, Prg. 2011/251 (LJN BP3796). Tijdens […]

Colportageweg geldt niet voor BV die feitelijk als eenmanszaak handelt

Verbintenissenrecht: Een besloten vennootschap (BV), die feitelijk als eenmanszaak handelt, kan zich niet beroepen op de (reflexwerking van de) Colportagewet. Samenvatting annotatie van mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rechtbank Roermond 14 december 2010, Prg. 2011/61 (niet in LJN gepubliceerd) Het volledige artikel is te raadplegen op www.kluwer.nl (inloggen bij abonnementen). Veel kleine zelfstandigen beroepen zich […]

Aannemer moet zelf onderzoek doen naar kabels en leidingen

Verbintenissenrecht: De grondeigenaar mag erop vertrouwen dat de aannemer, die graafwerkzaamheden voor hem verricht, zelfstandig onderzoek doet naar de ligging van kabels en leidingen in de grond. De aannemer is verplicht tot het doen van een graafmelding. Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M Ros onder Rechtbank Rotterdam 9 juni 2010, Prg. 2010/202 (LJN BN3943) Het volledige […]

Zorgovereenkomst voor buitenland met 3,5 maal basistarief moet op schrift gesteld

Verbintenissenrecht: Indien de kosten van een tandheelkundige behandeling in Duitsland hoger zijn dan 3,5 maal het basistarief, is deze overeenkomst pas geldig indien op schrift vastgelegd. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Rechtbank Amsterdam 10 februari 2010, Prg. 2010/178 (LJN BN0311). In deze zaak weigert een Nederlander de rekening van de Duitse tandarts te voldoen, […]