Berichten

BKR-registratie moet ongedaan worden gemaakt, nu de hypotheek is afgelost en er geen andere schulden meer zijn

Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2017, Prg. 2018/17 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOBR:2017:5711). Consumentenrecht: BKR-registratie moet ongedaan worden gemaakt, nu de hypotheek is afgelost en er geen andere schulden meer zijn. In kort geding vorderen eisers van Obvion opheffing van hun BKR-registratie, nu zij als ouder echtpaar inmiddels een stabiel inkomen en geen schulden meer hebben, […]

Beschermingsbewind voldoende bij problematische schulden

Familierecht: Voor de beheersing van problematische schulden is onder curatelestelling niet langer nodig, een beschermingsbewind kan nu volstaan. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Bergen op Zoom 10 december 2013, Prg. 2014/50 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2013:9660). In deze kwestie verzocht een man van buitenlandse afkomst zijn onderbewindstelling in het kader van art. 1:431 BW. De man spreekt niet of […]