Berichten

Mankement ontdekt tijdens vlucht geen buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Mankement aan vliegtuig, dat ontdekt wordt tijdens de vlucht, is geen ‘buitengewone omstandigheid’ in de zin van Luchtvaartverordening (EG) 261/2004; geen schadevergoeding passagiers. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Kantonrechter) 9 april 2013, Prg. 2013/148 (LJN BZ6732). Veel gehanteerde criteria in de Luchtvaartverordening (EG) 261/2004, zoals ‘buitengewone omstandigheden’ en de ‘normale bedrijfsuitoefening’, blijven lastig te […]

Eenmaal griffierecht voor verzoek faillissement vof en vennoten

Burgerlijk procesrecht: De schuldeiser die met met één verzoekschrift het faillissement van zowel een vof als beide vennoten wil bewerkstelligen, moet niet driemaal, maar eenmaal griffierecht betalen. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Rotterdam 8 januari 2016, Prg. 2016/82 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBROT:2016:298). In deze kwestie komt de advocaat van de verzoeker tot faillissement in verzet tegen […]

Meerderjarige komt niet steeds beroep toe op derdenbeding in echtscheidingsconvenant

Verbintenissenrecht: Het meerderjarige kind kan voor alimentatie niet steeds met succes een beroep doen op het derdenbeding jegens haar in het echtscheidingsconvenant van haar ouders. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland 1 april 2015, Prg. 2015/138 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:2709). De meerderjarige dochter eist dat haar vader € 315,= per maand gaat betalen op grond van […]

Mogelijke partijdigheid van rechter die werkinstructies geeft aan omstreden executeur-testamentair

Burgerlijk procesrecht: Wekt de rechter de schijn van partijdigheid als zij werkinstructies geeft aan de executeur-testamentair, van wie de andere erfgenamen juist ontslag verlangen? Samenvatting annotatie onder Rechtbank Overijssel (wrakingskamer Almelo) 25 januari 2015, Prg. 2016/81 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2016:270). In deze zaak wraken drie erfgenamen de kantonrechter, omdat zij zich volgens hen niet onpartijdig […]

Termijn voor wraking is niet altijd even duidelijk

Procesrecht: De termijn waarbinnen een verzoek tot wraking van de rechter moet worden gedaan, is niet in alle gevallen altijd even duidelijk. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland (wrakingskamer) 24 november 2014, Prg. 2015/20 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2014:11321). Een week na de zitting op de rechtbank verzoekt een werkgever wraking van de rechter. Hij zou blijk hebben gegeven […]

Rechter die zich in partijdebat mengt succesvol gewraakt

Procesrecht: De rechter die zich actief in het partijdebat mengt, loopt een zeker risico tot succesvolle wraking. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo (wrakingskamer) 8 oktober 2014, Prg. 2015/71 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2014:7043). In deze wrakingskwestie werd de rechter succesvol gewraakt, omdat hij in het tussenvonnis een stelling had toegevoegd die in de dagvaarding, noch de conclusie van […]

Advocaat niet per se civiel aansprakelijk wegens tuchtrechtelijke veroordeling

Verbintenissenrecht: De enkele tuchtrechtelijke veroordeling van de advocaat, maakt hem nog niet zonder meer civielrechtelijk aansprakelijk. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland 1 oktober 2014, Prg. 2015/124 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2014:13082). In deze kwestie had de advocaat van gedaagde verslagen van vertrouwelijke mediation tussen partijen aan de rechtbank verstrekt in het kader van een arbeidsconflict. Gedaagde […]

Liegen over fiscaal inkomen: zelfstandig verzoek afgewezen

Procesrecht: Liegen over fiscaal inkomen komt de man duur te staan: hij verspeelt zijn recht op toewijzing van zijn zelfstandig verzoek. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo 4 februari 2014, Prg. 2014/195 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBOVE:2014:3273). Pas na de mondelinge behandeling is aan de rechtbank bekend gemaakt dat het werkelijke fiscaal inkomen van de man hoger ligt dan dat […]

Geen succesvolle wraking van rolrechter die ten onrechte uitstel verleende

Procesrecht: Rolrechter niet met succes gewraakt, omdat het enkel verlenen van uitstel, dat in strijd is met het procesreglement, nog geen vooringenomenheid is. Samenvatting annotatie onder Rb. Limburg (wrakingskamer Roermond) 16 januari 2014, Prg. 2014/112 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBLIM:2014:2468). In deze kwestie wordt de rolrechter gewraakt, omdat hij in strijd met het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken een eerste […]

NEB-lijst niet maatgevend voor uitleg buitengewone omstandigheden vertraging

Consumentenrecht: De zgn. NEB-lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport is niet maatgevend voor uitleg van buitengewone omstandigheden in verband met vertraging van een vlucht. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 3 september 2013, Prg. 2013/290 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBNHO:2013:7818). Een passagier van een vlucht van Nice naar Amsterdam is vier uur vertraagd en claimt € 250,= schadevergoeding. Transavia stelt dat er sprake was van een technisch mankement en daarbij […]