Berichten

Mogelijke partijdigheid van rechter die werkinstructies geeft aan omstreden executeur-testamentair

Burgerlijk procesrecht: Wekt de rechter de schijn van partijdigheid als zij werkinstructies geeft aan de executeur-testamentair, van wie de andere erfgenamen juist ontslag verlangen? Samenvatting annotatie onder Rechtbank Overijssel (wrakingskamer Almelo) 25 januari 2015, Prg. 2016/81 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2016:270). In deze zaak wraken drie erfgenamen de kantonrechter, omdat zij zich volgens hen niet onpartijdig […]

Rechter die zich in partijdebat mengt succesvol gewraakt

Procesrecht: De rechter die zich actief in het partijdebat mengt, loopt een zeker risico tot succesvolle wraking. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo (wrakingskamer) 8 oktober 2014, Prg. 2015/71 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2014:7043). In deze wrakingskwestie werd de rechter succesvol gewraakt, omdat hij in het tussenvonnis een stelling had toegevoegd die in de dagvaarding, noch de conclusie van […]