Berichten

Makelaar heeft recht op courtage ook al wordt pand door faillissement niet geleverd

Verbintenissenrecht: Een makelaar heeft ook recht op courtage als zijn opdracht volgens de algemene voorwaarden bestaat uit het enkel tot stand laten komen van een koopovereenkomst, maar er vanwege faillissement nooit levering zal  plaatsvinden. 31 augustus 2012 In de algemene voorwaarden van een makelaar staat onder meer vermeld dat courtage is verschuldigd op het moment dat er een bindende koopovereenkomst is getekend. Volgens een recente uitspraak van […]

Weigerende koper huis moet soms werkelijke schade verkoper betalen

Verbintenissenrecht: Als de koper van een woning niet meewerkt aan de levering en de schade van de verkoper is hoger dan de standaardboete van 10%, kan de verkoper zijn werkelijke schade op de koper verhalen, mits de verkoper zijn schade kan bewijzen. Samenvatting noot mr. P.J.M. Ros onder Voorzieningenrechter Rechtbank Almelo 14 december 2011, Prg. […]

Bij particuliere verkoop woning kunnen partijen zich tot schriftelijke overeenkomst terugtrekken

Verbintenissenrecht: Bij particuliere koop/ verkoop van een woning, kan zowel de koper als de verkoper zich nog terugtrekken, zolang de koopovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd. Samenvatting annotatie onder Hoge Raad 9 december 2011, Prg. 2012/29 (LJN BU7412). Partijen zijn particulieren en onderhandelen al enige tijd over de koop/verkoop van een woning. Onverwacht haken de verkopers […]

Consument mag internetkoop al voor ontvangst ontbinden

Consumentenrecht: Consument mag internetkoopovereenkomst nog voor de ontvangst van het gekochte ontbinden. Samenvatting annotatie van mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rb. Arnhem 12 september 2011, Prg. 2011/253 (LJN BS1751). Fietsenhandelaar Tom Bikes heeft via internet een fiets verkocht. Bij het afhalen bleek de consumentkoper dat de verkeerde fiets is klaargezet en de koop wordt een […]

Zorgovereenkomst voor buitenland met 3,5 maal basistarief moet op schrift gesteld

Verbintenissenrecht: Indien de kosten van een tandheelkundige behandeling in Duitsland hoger zijn dan 3,5 maal het basistarief, is deze overeenkomst pas geldig indien op schrift vastgelegd. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Rechtbank Amsterdam 10 februari 2010, Prg. 2010/178 (LJN BN0311). In deze zaak weigert een Nederlander de rekening van de Duitse tandarts te voldoen, […]