Berichten

Volledig griffierecht voor gedetineerde is in strijd met art. 6 EVRM

Procesrecht: Dat de gedetineerde zonder inkomen en vermogen griffierecht moet betalen zonder de mogelijkheid van kwijtschelding door onvermogen, is in strijd met art. 6 EVRM. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 14 oktober 2014, Prg. 2015/101 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHAMS:2014:6014). Appellant is gedetineerd en moet voor zijn hoger beroep € 308,= aan griffierecht betalen. Hij stelt dit niet te […]