Berichten

Liegen over fiscaal inkomen: zelfstandig verzoek afgewezen

Procesrecht: Liegen over fiscaal inkomen komt de man duur te staan: hij verspeelt zijn recht op toewijzing van zijn zelfstandig verzoek. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo 4 februari 2014, Prg. 2014/195 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBOVE:2014:3273). Pas na de mondelinge behandeling is aan de rechtbank bekend gemaakt dat het werkelijke fiscaal inkomen van de man hoger ligt dan dat […]

Misbruik van procesrecht moet net als in België bestraft worden met boete

Procesrecht: Procederen zonder enig eigen belang zou net als in het Belgisch recht tot een boete moeten kunnen leiden. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2012, Prg. 2012/313 (LJN BX7322). Wie zonder eigen belang in een civiele kwestie procedeert, kan misbruik van procesrecht ex art. 3:13 BW worden verweten. In de meeste gevallen is eiser dan niet ontvankelijk en volgt […]