Berichten

Minderjarige heeft toestemming ouders nodig voor schuldbekentenis van € 11.500

Familierecht: Het zonder toestemming van de ouders door een minderjarige ondertekenen van een schuldbekentenis tot betaling van € 11.500, is niet een voor die leeftijd gebruikelijke rechtshandeling. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Amsterdam 21 januari 2014, Prg. 2014/106 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2014:155). Hema heeft een 17-jarige ex-werkneemster een schuldbekentenis van € 11.500 laten ondertekenen wegens vermeende diefstal. Daarvan is zij inmiddels […]

Wet Jeugdzorg geeft minderjarige betere positie, maar kritiek blijft

Familie- en Jeugdrecht: Is de (rechts)positie van de minderjarige in de nieuwe Wet op de jeugdzorg daadwerkelijk verbeterd? Samenvatting artikel in Ars Aequi van april 2006 (auteurs: Diana Sol en Peter Ros). Met het intreden van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 heeft de minderjarige weliswaar een sterkere rechtspositie gekregen, maar er […]