Berichten

Knullig procederende professionele repeat players zouden werkelijke proceskosten moeten betalen

Verbintenissenrecht: Van een repeat player met professionele rechtsbijstand mag worden verwacht niet bij herhaling een tekortschietende voorbeeldtekst van een dagvaardingsexploot te gebruiken. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Limburg (kantonrechter Maastricht) 28 oktober 2015, Prg. 2016/1 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2015:8955). Regelmatig gaan ‘repeat players’ het schip in door knullig te procederen. Hoist Kredit AB draaide op voor […]

Rechter kan niet zelf wrakinsgverzoek indienen

Procesrecht: Kunnen de rechters die moeten beslissen over een wrakingsverzoek, zelf ook worden gewraakt? En kan een gewraakte rechter zelf ook een wrakingsverzoek indienen? Samenvatting commentaar onder Rechtbank Maastricht (wrakingskamer) 10 december 2012, Prg. 2013/87 (LJN BY5590). In deze kwestie was de wrakingskamer Roermond reeds begonnen met de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek, zonder dat […]