Berichten

Grieven na drie keer uitstel niet ingediend: hoger beroep afgewezen

Procesrecht: De vorderingen in hoger beroep worden afgewezen, omdat appellant na drie keer uitstel nog steeds zijn grieven niet heeft ingediend. Samenvatting annotatie onder hof Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, Prg. 2014/225 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2014:6077). De aannemer komt in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, waarin hij is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding vanwege slecht aannemingswerk. […]