Berichten

Een ‘gewone’ voorlopige voorziening is niet mogelijk binnen een echtscheidingsprocedure

Samenvatting annotatie onder Rb. Haarlem 9 maart 2018, Prg. 2018/260 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2018:2212). Binnen een echtscheidingsprocedure verzoekt de vrouw ex art. 822 lid 1 Rv om het gebruik van de echtelijke woning gedurende de procedure, dus bij voorlopige voorziening, aan haar toe te wijzen. Dit is één van een aantal beperkte voorlopige voorzieningen die binnen […]

Wettelijke verhoging van alimentatie in 2018 op 1,5% vastgesteld.

Familierecht: Wijzigingen alimentatie met ingang van 1 januari 2018. Jaarlijkse verhoging alimentatie. Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 1,5%. Het verhogingspercentage is gebaseerd op het CBS loonindexcijfer, waarbij wordt gekeken naar de loonontwikkelingen. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, dient er zelf […]

Bij gewijzigde omstandigheden hoeven bepaalde scheidingsafspraken over verdeling niet te worden nagekomen

Verbintenissenrecht: Bepaalde afspraken over de verdeling na een echtscheiding hoeven niet te worden nagekomen als de omstandigheden zodanig wijzigen dat zij contractueel onvoorzien zijn. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Noord-Holland (kantonrechter Zaanstad) 26 november 2015, Prg. 2016/105 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:11983). De onvoorziene omstandigheid in deze zaak was de verhuizing van de dochter van de vrouw […]

Nederlandse rechter moet Duitstalige eenvoudige stukken zelf kunnen beoordelen

Burgerlijk procesrecht: Voor de draagkrachtberekening in een alimentatiekwestie hoeft geen acht te worden geslagen op moeilijk leesbare Duitse stukken zonder beëdigde. Terecht of niet? Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 4 augustus 2015, Prg. 2015/268 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHAMS:2015:3199). Ex art. 1.1.11 van het landelijke Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (versie 140101) hoeft alleen van eenvoudig leesbare […]

Meerderjarige komt niet steeds beroep toe op derdenbeding in echtscheidingsconvenant

Verbintenissenrecht: Het meerderjarige kind kan voor alimentatie niet steeds met succes een beroep doen op het derdenbeding jegens haar in het echtscheidingsconvenant van haar ouders. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland 1 april 2015, Prg. 2015/138 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:2709). De meerderjarige dochter eist dat haar vader € 315,= per maand gaat betalen op grond van […]