Berichten

Bij arbitrage moet gedaagde mondelinge toelichting kunnen geven

Procesrecht: Er is sprake van schending van hoor en wederhoor (art. 6 EVRM) bij e-Court, indien haar procesreglement het niet toelaat dat gedaagde een mondeling toelichting mag geven. Samenvatting commentaar onder Vzr. Rb. Zutphen 7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213). E-Court is volgens haar website (geactualiseerd op 31 mei 2013) “… een scheidsgerecht (arbitrage) in […]

Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd

Procesrecht: Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd. Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M. Ros onder Rechtbank Zutphen 03 oktober 2011, Prg. 2011/282 (LJN BT6835). E-Court is een stichting, die zich bezighoudt met arbitrage via internet. Deze stichting mag zich niet als internetrechtbank presenteren. Na vragen hierover in de Tweede Kamer en een stevig onderhoud met de […]