Berichten

De rechtspraak past meer openheid en toegankelijkheid

Burgerlijk procesrecht: Het sluiten van de deuren bij de behandeling van een wrakingsverzoek is zeer ongebruikelijk. De aanwezigheid van een groep studenten in de rechtszaal is daarvoor onvoldoende. Pleidooi voor meer openheid in de rechtspraak. Samenvatting annotatie onder Hof Den Haag 1 april 2016, Prg. 2016/169 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHDHA:2016:1167). Een advocaat verzoekt wraking van […]

Deurwaarders hoeven voor afgifte exploot niet over hekken of muren te klimmen

Procesrecht: Deurwaarders hoeven niet over hekken of muren te klimmen als er niemand is om het exploot aan te nemen en er geen zichtbare brievenbus of deurbel is. Samenvatting annotatie onder hof Den Haag 8 april 2014, Prg. 2014/171 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHDHA:2014:1359). In deze kwestie boog het hof Den Haag zich over de vraag of de deurwaarder […]

Kosten brandweer voor verwijderen brandresten niet voor rekening eigenaar

Verbintenissenrecht: Als de brandweer tijdens het blussen opdracht geeft tot verwijdering van uitgebrand stro uit de brandende boerderij, is dat een onderdeel van het bluswerk en kunnen deze kosten niet op de eigenaar van de boerderij worden verhaald. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Hof Den Haag 18 januari 2011, Prg. 2011/251 (LJN BP3796). Tijdens […]