Berichten

Patiënt is contractspartij ziekenhuis, niet de zorgverzekeraar

Verbintenissenrecht: De opdrachtgever blijft rechtstreeks aansprakelijk voor betaling van een geneeskundige behandeling. Als de zorgverlener de factuur direct in rekening brengt bij de zorgverzekeraar dan, is dit slechts een service. Samenvatting van Kantonrechter Alphen a/d Rijn 24 augustus 2010, nr. 945615/10-902. Gedaagde heeft in het Rijnland Ziekenhuis op eigen verzoek een geneeskundige behandeling ondergaan. De factuur voor deze behandeling heeft hij echter niet betaald. Daarop vordert het […]