Berichten

Regels over veertiendagenbrief zijn voldoende duidelijk

Verbintenissenrecht: De kantonrechter stelt zeven prejudiciële vragen met betrekking tot de veertiendagenbrief, maar waarschijnlijk moet de Hoge Raad van beantwoording afzien. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Almere) 1 juni 2016, Prg. 2016/214 m.nt. P.J.M. Ros en D.L.P.J. Ros (ECLI:NL:RBMNE:2016:3054). De kantonrechter heeft zeven prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot welke eisen er aan de […]

Verplichte verhoging canon bij verkoop erfpachtrecht is oneerlijk

Verbintenissenrecht: Het beding in een erfpachtakte dat de erfpachter het recht pas mag verkopen nadat de canon flink is verhoogd, is oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EEG. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) 22 september 2015, Prg. 2015/290 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2015:7097). De eigenaar van een erfpacht- en opstalrecht kan als consument worden […]

Kleine vrijwilligersstichting zonder winstoogmerk niet zonder meer gelijk te stellen met consument

Procesrecht: Een kleine vrijwilligersstichting zonder winstoogmerk is niet zonder meer gelijk te stellen aan een consument. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, Prg. 2014/166 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2014:3884). In deze zaak heeft een stichting een contract met Telefoongids.com BV gesloten, maar de stichting wilde van die overeenkomst af. Zij beroept zich daarbij op het feit dat […]

Bij staking afbetaling kan lening niet zonder meer van consument opgeëist worden

Insolventierecht: Kredietgever kan lening bij staking afbetaling niet zonder meer opeisen, als zij voordien geen onderzoek heeft gedaan naar kredietwaardigheid consument. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Groningen 9 januari 2014, Prg. 2014/85 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNNE:2014:78). Een consument koopt een BMW en sluit voor de betaling een persoonlijke lening. Op enig moment staakt zij de afbetalingen. De geldgever […]

Bij particuliere verkoop woning kunnen partijen zich tot schriftelijke overeenkomst terugtrekken

Verbintenissenrecht: Bij particuliere koop/ verkoop van een woning, kan zowel de koper als de verkoper zich nog terugtrekken, zolang de koopovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd. Samenvatting annotatie onder Hoge Raad 9 december 2011, Prg. 2012/29 (LJN BU7412). Partijen zijn particulieren en onderhandelen al enige tijd over de koop/verkoop van een woning. Onverwacht haken de verkopers […]

Bij arbitrage moet gedaagde mondelinge toelichting kunnen geven

Procesrecht: Er is sprake van schending van hoor en wederhoor (art. 6 EVRM) bij e-Court, indien haar procesreglement het niet toelaat dat gedaagde een mondeling toelichting mag geven. Samenvatting commentaar onder Vzr. Rb. Zutphen 7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213). E-Court is volgens haar website (geactualiseerd op 31 mei 2013) “… een scheidsgerecht (arbitrage) in […]

Consument mag internetkoop al voor ontvangst ontbinden

Consumentenrecht: Consument mag internetkoopovereenkomst nog voor de ontvangst van het gekochte ontbinden. Samenvatting annotatie van mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rb. Arnhem 12 september 2011, Prg. 2011/253 (LJN BS1751). Fietsenhandelaar Tom Bikes heeft via internet een fiets verkocht. Bij het afhalen bleek de consumentkoper dat de verkeerde fiets is klaargezet en de koop wordt een […]

Aflevervoorwaarden niet ter hand gesteld, meubelverkoper moet naar tweede etage

Consumentenrecht: Het enkel in zijn algemene voorwaarden verwijzen naar de afleveringsvoorwaarden op zijn website, kan niet voorkomen dat de meubelverkoper verplicht is de gekochte kast op de tweede verdieping af te geven. 29 juli 2010. Rijdende rechter mr. Frank Visser heeft in deze zaak (LJN BN1041), korte metten gemaakt met de geldigheid van de afleveringsvoorwaarden van […]