Berichten

Rechter moet ontvangst faxbericht bij griffier onderzoeken indien stukken ontbreken, maar fax-verzendbewijs wel is getoond

Burgerlijk procesrecht: Als de griffier de ontvangst van een processtuk per telefax betwist – terwijl een verzendbevestiging is getoond – moet de rechter die ontvangst onderzoeken op de telefax van het gerecht.   Samenvatting annotatie onder Hof Leeuwarden 14 februari 2017, Prg. 2017/116 (ECLI:NL:GHARL:2017:1277) m.nt. P.J.M. Ros. In deze zaak waren gedaagden veroordeeld tot betaling van € 46.460,72 aan […]