Berichten

Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben.

Samenvatting annotatie onder Hof van Justitie EU 4 mei 2017, Prg. 2017/151 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:EU:C:2017:342). Consumentenrecht: Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben. De rechtbank in Praag stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (HvJ EU) of een vogelaanvaring (birdstrike) met een vliegtoestel […]

Poging tot beantwoording tien prejudiciële vragen luchtvaartrecht

Procesrecht: De kantonrechter stelt 10 prejudiciële vragen over het luchtvaartrecht aan het Hof van Justitie EG en wij doen een poging tot antwoord. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 29 april 2014, Prg. 2014/242 m.nt. PJMR en DLPJR (ECLI:NL:RBAMS:2014:4311). Tijdens de zgn. ‘push-back’ van het vliegtuig in Ecuador blijkt er een defect aan het brandstoffilter. Zijn dit buitengewone […]

Niet te voorkomen staking op luchthaven is buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Een staking op de luchthaven is een buitengewone omstandigheid, waardoor passagiers geen recht op schadevergoeding hebben, indien die staking niet viel te voorkomen. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 23 april 2013, Prg. 2013/229 (ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2294). Een onverwachte staking is geen reden voor een luchtvaartmaatschappij om vertragingsschade aan haar passagiers te vergoeden, indien die staking niet viel te voorkomen. […]