Berichten

Schade aan een vliegtuigvleugel door een sleepwagenbestuurder is inherent aan de normale bedrijfsvoering van de vliegmaatschappij

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 10 januari 2018, Prg. 2018/51 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2018:125). Consumentenrecht: Schade aan een vliegtuigvleugel door de bestuurder van een sleepwagen is inherent aan het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, zodat passagiers gecompenseerd moeten worden bij langdurige vertraging. Een passagier is met anderhalve dag vertraging in Tel Aviv aangekomen met El Al en vordert […]

Mankement ontdekt tijdens vlucht geen buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Mankement aan vliegtuig, dat ontdekt wordt tijdens de vlucht, is geen ‘buitengewone omstandigheid’ in de zin van Luchtvaartverordening (EG) 261/2004; geen schadevergoeding passagiers. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Kantonrechter) 9 april 2013, Prg. 2013/148 (LJN BZ6732). Veel gehanteerde criteria in de Luchtvaartverordening (EG) 261/2004, zoals ‘buitengewone omstandigheden’ en de ‘normale bedrijfsuitoefening’, blijven lastig te […]

Schadevergoeding voor vertraging vliegtuig door birdstrike is niet terecht

Consumentenrecht: Het oordeel van de kantonrechter dat de verplichte vliegtuiginspectie na een birdstrike geen buitengewone omstandigheid is, valt te betwijfelen. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland (kantonrechter Haarlem) 12 januari 2016, Prg. 2016/243 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2016:5853). De kantonrechter heeft overwogen dat de verplichte inspectie na een botsing van een vliegtuig met een vogel(zwerm), een zogenaamde […]

Poging tot beantwoording tien prejudiciële vragen luchtvaartrecht

Procesrecht: De kantonrechter stelt 10 prejudiciële vragen over het luchtvaartrecht aan het Hof van Justitie EG en wij doen een poging tot antwoord. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 29 april 2014, Prg. 2014/242 m.nt. PJMR en DLPJR (ECLI:NL:RBAMS:2014:4311). Tijdens de zgn. ‘push-back’ van het vliegtuig in Ecuador blijkt er een defect aan het brandstoffilter. Zijn dit buitengewone […]

NEB-lijst niet maatgevend voor uitleg buitengewone omstandigheden vertraging

Consumentenrecht: De zgn. NEB-lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport is niet maatgevend voor uitleg van buitengewone omstandigheden in verband met vertraging van een vlucht. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 3 september 2013, Prg. 2013/290 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBNHO:2013:7818). Een passagier van een vlucht van Nice naar Amsterdam is vier uur vertraagd en claimt € 250,= schadevergoeding. Transavia stelt dat er sprake was van een technisch mankement en daarbij […]

Niet te voorkomen staking op luchthaven is buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Een staking op de luchthaven is een buitengewone omstandigheid, waardoor passagiers geen recht op schadevergoeding hebben, indien die staking niet viel te voorkomen. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 23 april 2013, Prg. 2013/229 (ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2294). Een onverwachte staking is geen reden voor een luchtvaartmaatschappij om vertragingsschade aan haar passagiers te vergoeden, indien die staking niet viel te voorkomen. […]