Berichten

Meerderjarige komt niet steeds beroep toe op derdenbeding in echtscheidingsconvenant

Verbintenissenrecht: Het meerderjarige kind kan voor alimentatie niet steeds met succes een beroep doen op het derdenbeding jegens haar in het echtscheidingsconvenant van haar ouders. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland 1 april 2015, Prg. 2015/138 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:2709). De meerderjarige dochter eist dat haar vader € 315,= per maand gaat betalen op grond van […]