Berichten

Alleen gijzeling als betrokkene verkeersboete wel kan maar niet wil betalen

Verbintenissenrecht: Gijzelingsverzoeken vanwege het niet betalen van verkeersboetes worden alleen toegewezen als vast is komen te staan dat de betrokkene deze ook daadwerkelijk kan betalen. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 12 mei 2015, Prg. 2015/174 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBAMS:2015:2758). In deze kwestie vorderde het OM gijzeling van betrokkene, omdat deze volgens het OM weigerde diverse […]