Berichten

Stuiting van verjaring tot nakoming moet schriftelijk en ondubbelzinnig

Verbintenissenrecht: Een lopende verjaring tot nakoming van een verbintenis kan door een aanmaning geldig worden gestuit, voor zover dat schriftelijk en ondubbelzinnig geschiedt en de schuldeiser zich uitdrukkelijk ook na de verjaring het recht op nakoming voorbehoudt. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 27 november 2013, Prg. 2014/118 m.nt. PJMR. ABN AMRO Bank heeft in deze kwestie vier aanmaningen naar haar debiteur gezonden voor de […]

Wsnp-aanvraag prevaleert bij gelijktijdig faillissementsverzoek

Insolventierecht: Bij gelijktijdige aanvraag faillissement en Wsnp, prevaleert faillissement en wordt de behandeling niet geschorst ex art. 3a Fw, omdat langer uitstel teveel verlies aan loon van de werknemers betekent. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Arnhem 10 juli 2012, Prg. 2014/15 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBARN:2012:3817). In deze zaak hebben de werknemers het faillissement van hun werkgever (natuurlijke persoon) aangevraagd. Eerder heeft deze evenwel een verzoek ingediend om te worden […]

Consument mag internetkoop al voor ontvangst ontbinden

Consumentenrecht: Consument mag internetkoopovereenkomst nog voor de ontvangst van het gekochte ontbinden. Samenvatting annotatie van mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rb. Arnhem 12 september 2011, Prg. 2011/253 (LJN BS1751). Fietsenhandelaar Tom Bikes heeft via internet een fiets verkocht. Bij het afhalen bleek de consumentkoper dat de verkeerde fiets is klaargezet en de koop wordt een […]