Berichten

Moeder wilde kinderen gelijk bedelen, dus zo moet legaat worden uitgelegd

Erfrecht: Als een ouder alle kinderen gelijk heeft willen bedelen, moet ex art. 4:46 BW een legaat niet zo worden uitgelegd dat een van de kinderen een negatief vermogen krijgt. Over de uitleg van een testament. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) 5 april 2016, Prg. 2016/142 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2016:2718). In deze zaak […]

Verplichte verhoging canon bij verkoop erfpachtrecht is oneerlijk

Verbintenissenrecht: Het beding in een erfpachtakte dat de erfpachter het recht pas mag verkopen nadat de canon flink is verhoogd, is oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EEG. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) 22 september 2015, Prg. 2015/290 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2015:7097). De eigenaar van een erfpacht- en opstalrecht kan als consument worden […]

Grieven na drie keer uitstel niet ingediend: hoger beroep afgewezen

Procesrecht: De vorderingen in hoger beroep worden afgewezen, omdat appellant na drie keer uitstel nog steeds zijn grieven niet heeft ingediend. Samenvatting annotatie onder hof Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, Prg. 2014/225 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2014:6077). De aannemer komt in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, waarin hij is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding vanwege slecht aannemingswerk. […]

Al na verzending één aanmaning recht op vergoeding incassokosten

Consumentenrecht: Schuldeiser heeft al recht op de forfaitaire vergoeding aan incassokosten na verzending van slechts één enkele aanmaning. Samenvatting commentaar onder Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, Prg. 2013/305 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2013:6760). In deze kwestie zag het hof zich gesteld voor de vraag of aanvullende incassohandelingen nodig zijn om de forfaitaire buitengerechtelijke incassokosten in rekening te mogen […]