Berichten

Nederlandse rechter moet Duitstalige eenvoudige stukken zelf kunnen beoordelen

Burgerlijk procesrecht: Voor de draagkrachtberekening in een alimentatiekwestie hoeft geen acht te worden geslagen op moeilijk leesbare Duitse stukken zonder beëdigde. Terecht of niet? Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 4 augustus 2015, Prg. 2015/268 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHAMS:2015:3199). Ex art. 1.1.11 van het landelijke Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (versie 140101) hoeft alleen van eenvoudig leesbare […]

Deblokkeren bankpas op verzoek niet-pashouder kan vervelende gevolgen hebben

Verbintenissenrecht. Rabobank heeft een verloren gewaande bankpas gedeblokkeerd op verzoek van een niet-pashouder. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 11 november 2014, Prg. 2015/109 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHAMS:2014:4739). In deze kwestie had de Rabobank een bankpas van een stichting geblokkeerd. De bankpas zou volgens het bestuur zijn gestolen. Naderhand diende zich een bestuurslid […]

Poging tot beantwoording tien prejudiciële vragen luchtvaartrecht

Procesrecht: De kantonrechter stelt 10 prejudiciële vragen over het luchtvaartrecht aan het Hof van Justitie EG en wij doen een poging tot antwoord. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 29 april 2014, Prg. 2014/242 m.nt. PJMR en DLPJR (ECLI:NL:RBAMS:2014:4311). Tijdens de zgn. ‘push-back’ van het vliegtuig in Ecuador blijkt er een defect aan het brandstoffilter. Zijn dit buitengewone […]

Minderjarige heeft toestemming ouders nodig voor schuldbekentenis van € 11.500

Familierecht: Het zonder toestemming van de ouders door een minderjarige ondertekenen van een schuldbekentenis tot betaling van € 11.500, is niet een voor die leeftijd gebruikelijke rechtshandeling. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Amsterdam 21 januari 2014, Prg. 2014/106 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2014:155). Hema heeft een 17-jarige ex-werkneemster een schuldbekentenis van € 11.500 laten ondertekenen wegens vermeende diefstal. Daarvan is zij inmiddels […]

Ondanks opknippen vordering kan kantonrechter onbevoegd zijn

Procesrecht: Het ‘opknippen’ van de vordering om zo onder de kantongrens te blijven, is riskant en leidt niet zelden tot onbevoegdheid van de kantonrechter. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 4 december 2013, Prg. 2014/66 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2013:9044). Een administratiekantoor heeft een vordering van in totaal € 29.777 op haar klant. Om bij de kantonrechter te kunnen procederen, vordert […]

Ook recht op schadevergoeding bij 3 uur vertraging na meerdere afzonderljke vluchten

Consumentenrecht: Passagiers hebben ook recht op schadevergoeding bij minder dan 3 uur vertraging na tussenlanding, maar bij meer dan 3 uur vertraging na alle afzonderlijke vluchten bij elkaar. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Amsterdam (Kantonrechter) 19 maart 2013, Prg. 2013/145 (LJN BZ6995). Passagiers van een intercontinentale vlucht van Amsterdam, via Sao Paulo naar Buenos Aires, vorderen […]

Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor te lage verkoopprijs pand

Procesrecht: De faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verkoop van het pand uit de boedel tegen een veel te lage waarde. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231). In deze kwestie draagt het hof de curator op om te bewijzen dat hij het pand uit het faillissement tegen een redelijke […]

Vordering vertraging of annulering vlucht verjaart na twee jaar

Consumentenrecht: Een vordering tot schadevergoeding vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht van of naar een Europese lidstaat, verjaart twee jaar na aankomst op de luchthaven. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Amsterdam 1 december 2011, Prg. 2012/38 (LJN BU6471) In deze zaak vorderen eisers schadevergoeding van een luchtvaartmaatschappij, omdat hun vlucht van Cuba naar Amsterdam 26 uur […]

Reparatiewet: dagvaarding hoeft exacte griffierecht niet meer te vermelden

Burgerlijk procesrecht: Komende Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken: bedrag griffierecht niet langer in dagvaarding. Samenvatting annotatie onder hof Amsterdam 30 augustus 2011, Prg. 2011/136 (LJN BV3167) Blijkens het inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ is het de bedoeling dat er één (gezamenlijk) griffierecht wordt geheven voor personen, die bij dezelfde advocaat of […]

Griffierechten ook onder kostendekkend wetsvoorstel lager dan onder oude Wtbz

Burgerlijk procesrecht: Griffierecht civiele kwesties onder wetsvoorstel “kostendekkende griffierechten” altijd nog lager dan onder de oude Wtbz. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 19 juli 2011, Prg. 2011/111 (LJN BV1400) Deze zaak viel nog onder het regime van de inmiddels vervallen Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz). Deze is inmiddels per 1 januari 2012 vervangen door […]