Berichten

Rechter die zich in partijdebat mengt succesvol gewraakt

Procesrecht: De rechter die zich actief in het partijdebat mengt, loopt een zeker risico tot succesvolle wraking. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo (wrakingskamer) 8 oktober 2014, Prg. 2015/71 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2014:7043). In deze wrakingskwestie werd de rechter succesvol gewraakt, omdat hij in het tussenvonnis een stelling had toegevoegd die in de dagvaarding, noch de conclusie van […]

Liegen over fiscaal inkomen: zelfstandig verzoek afgewezen

Procesrecht: Liegen over fiscaal inkomen komt de man duur te staan: hij verspeelt zijn recht op toewijzing van zijn zelfstandig verzoek. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo 4 februari 2014, Prg. 2014/195 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBOVE:2014:3273). Pas na de mondelinge behandeling is aan de rechtbank bekend gemaakt dat het werkelijke fiscaal inkomen van de man hoger ligt dan dat […]