Berichten

Alimentatiebedragen in 2016 wettelijk met 1,3% verhoogd

Familierecht: Wijzigingen alimentatie met ingang van 1 januari 2016. 16 november 2015 Jaarlijkse verhoging alimentatie Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 1.3%. Het verhogingspercentage is gebaseerd op het CBS loonindexcijfer, waarbij wordt gekeken naar de loonontwikkelingen. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, […]

Nederlandse rechter moet Duitstalige eenvoudige stukken zelf kunnen beoordelen

Burgerlijk procesrecht: Voor de draagkrachtberekening in een alimentatiekwestie hoeft geen acht te worden geslagen op moeilijk leesbare Duitse stukken zonder beëdigde. Terecht of niet? Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 4 augustus 2015, Prg. 2015/268 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHAMS:2015:3199). Ex art. 1.1.11 van het landelijke Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (versie 140101) hoeft alleen van eenvoudig leesbare […]

Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar, kindgebondenbudget gewijzigd

Familierecht: Wijzigingen alimentatie met ingang van 1 januari 2015: verhoging bijdrage met 0,8%, kinderalimentatie is niet langer meer aftrekbaar en gewijzigd kindgebondenbudget. 22 december 2014 Jaarlijkse verhoging alimentatie Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 0,8%. Het verhogingspercentage is gebaseerd op het CBS loonindexcijfer, waarbij wordt […]

Alimentatie in 2014 met 0,9% verhoogd

Familierecht : Met ingang van 1 januari 2014 zal alimentatie automatisch worden verhoogd met 0,9%.  20 december 2013 Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 0,9%. De verhoging in 2014 is bepaald door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014 van 25 oktober 2013 en 8 november 2013 […]

Datum bijschrijving griffierecht op bankrekening gerecht is bepalend

8 mei 2013: De datum van bijschrijving van het griffierecht op de bankrekening van het gerecht (en niet de datum van afschrijving bij de advocaat), is bepalend om te beoordelen of griffierecht tijdig is ontvangen. Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2013 (LJN CA2200) In een alimentatieprocedure wordt de man niet-ontvankelijk verklaard, omdat het griffierecht een dag […]

Alimentatie in 2012 automatisch met 1,7% verhoogd

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden verhoogd met 1,7%. 12 november 2012 Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 1,7%. De verhoging in 2013 is bepaald door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013 van 26 […]

Alimentatie in 2012 automatisch verhoogd met 1,3%

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden aangepast met 1,3%. 19 december 2011 Met ingang van 1 januari 2012 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage, waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, […]