Berichten

Als een cliënt wordt toegevoegd door de Raad voor rechtsbijstand, mogen er geen kosten voor het intakegesprek in rekening worden gebracht.

Samenvatting annotatie onder Rechtbank Noord-Holland (kantonrechter Alkmaar) 14 december 2016, Prg. 2017/109 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2016:11310). Verbintenissenrecht: Als een cliënt alsnog wordt toegevoegd door de Raad voor rechtsbijstand, mogen er geen kosten voor louter het intakegesprek in rekening worden gebracht. Een advocatenkantoor eist betaling van € 338,86 vanwege een gevoerd intakegesprek op het kantoor en eigen bijdragen […]