Berichten

Kantonrechter is bevoegd in executiegeschil dat voorvloeit uit kantonzaak

Burgerlijk procesrecht: Een executiegeschil is ten gronde geen kantonzaak, zodat ex art. 254 lid 5 Rv de kantonrechter niet bevoegd is voorlopige voorzieningen te treffen. Waar of niet waar? Samenvatting annotatie onder Rechtbank Oost-Brabant (kantonrechter Eindhoven) 1 december 2015, Prg. 2015/57 m.nt. P.J.M. Ros en D.L.P.J. Ros (ECLI:NL:RBOBR:2015:6868). Wij concluderen dat de kantonrechter ten onrechte […]

Ondanks opknippen vordering kan kantonrechter onbevoegd zijn

Procesrecht: Het ‘opknippen’ van de vordering om zo onder de kantongrens te blijven, is riskant en leidt niet zelden tot onbevoegdheid van de kantonrechter. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 4 december 2013, Prg. 2014/66 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2013:9044). Een administratiekantoor heeft een vordering van in totaal € 29.777 op haar klant. Om bij de kantonrechter te kunnen procederen, vordert […]