Berichten

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook de naasten van het slachtoffer smartengeld claimen bij diens letsel of overlijden

Verbintenissenrecht: Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook de naasten van het slachtoffer smartengeld claimen bij diens letsel of overlijden. Op 1 januari 2019 wordt het mogelijk dat ook de naasten van een slachtoffer smartengeld kunnen claimen van de dader, nadat door diens fout ernstig letsel is toegebracht aan het slachtoffer of nadat deze als gevolg daarvan […]

Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor te lage verkoopprijs pand

Procesrecht: De faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verkoop van het pand uit de boedel tegen een veel te lage waarde. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231). In deze kwestie draagt het hof de curator op om te bewijzen dat hij het pand uit het faillissement tegen een redelijke […]

Patiënt is contractspartij ziekenhuis, niet de zorgverzekeraar

Verbintenissenrecht: De opdrachtgever blijft rechtstreeks aansprakelijk voor betaling van een geneeskundige behandeling. Als de zorgverlener de factuur direct in rekening brengt bij de zorgverzekeraar dan, is dit slechts een service. Samenvatting van Kantonrechter Alphen a/d Rijn 24 augustus 2010, nr. 945615/10-902. Gedaagde heeft in het Rijnland Ziekenhuis op eigen verzoek een geneeskundige behandeling ondergaan. De factuur voor deze behandeling heeft hij echter niet betaald. Daarop vordert het […]