Berichten

Waterleidingbedrijf heeft bijzondere zorplicht bij afsluiting wegens wanbetaling

Consumentenrecht: Sinds 1 juni 2012 heeft het waterleidingbedrijf bij wanbetaling een bijzondere zorgplicht bij de afsluiting van de waterlevering. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Almelo (Kantonrechter Enschede) 30 oktober 2012, Prg. 2013/38 (LJN BY2268). Om te voorkomen dat kwetsbare consumenten bij wanbetaling zonder meer worden afgesloten van drinkwater, is de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’, gebaseerd op […]