Berichten

Kantonrechter moest ingaan op bevrijdend verweer gedaagde

3 mei 2013: Het vonnis van de kantonrechter is ongegrond en vernietigbaar ex art. 80 lid 1 sub a RO, indien de rechter niet ingaat op het verweer van gedaagde en dit verweer bij gegrondbevinding afwijzing van de vordering zou betekenen. Hoge Raad 3 mei 2013 (LJN BZ2868) Transavia is door de kantonrechter ex art. […]