Berichten

Opdracht eindigt als verkoper niet binnen 14 dagen reageert op voorstel van makelaar

Verbintenissenrecht: Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen reageert op een voorstel van de makelaar dan mag deze de overeenkomst tot opdracht wegens gewichtige reden ex. art. 7:408 lid 2 BW als beëindigd beschouwen. Samenvatting van Kantonrechter Lelystad 9 november 2011, nr. 544481/CV 11-3878 Gedaagde is als opdrachtgever een overeenkomst tot opdracht aangegaan met een makelaar voor de verkoop van zijn woning. De […]