Berichten

Bij gewijzigde omstandigheden hoeven bepaalde scheidingsafspraken over verdeling niet te worden nagekomen

Verbintenissenrecht: Bepaalde afspraken over de verdeling na een echtscheiding hoeven niet te worden nagekomen als de omstandigheden zodanig wijzigen dat zij contractueel onvoorzien zijn. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Noord-Holland (kantonrechter Zaanstad) 26 november 2015, Prg. 2016/105 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2015:11983). De onvoorziene omstandigheid in deze zaak was de verhuizing van de dochter van de vrouw […]