Berichten

Kleine vrijwilligersstichting zonder winstoogmerk niet zonder meer gelijk te stellen met consument

Procesrecht: Een kleine vrijwilligersstichting zonder winstoogmerk is niet zonder meer gelijk te stellen aan een consument. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, Prg. 2014/166 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2014:3884). In deze zaak heeft een stichting een contract met Telefoongids.com BV gesloten, maar de stichting wilde van die overeenkomst af. Zij beroept zich daarbij op het feit dat […]