Berichten

Makelaar heeft recht op courtage ook al wordt pand door faillissement niet geleverd

Verbintenissenrecht: Een makelaar heeft ook recht op courtage als zijn opdracht volgens de algemene voorwaarden bestaat uit het enkel tot stand laten komen van een koopovereenkomst, maar er vanwege faillissement nooit levering zal  plaatsvinden. 31 augustus 2012 In de algemene voorwaarden van een makelaar staat onder meer vermeld dat courtage is verschuldigd op het moment dat er een bindende koopovereenkomst is getekend. Volgens een recente uitspraak van […]

Dat voor ontvangst is getekend, betekent niet automatisch dat voorwaarden zijn ontvangen

Verbintenissenrecht: De wederpartij, die eerder tekende voor akkoord en ontvangst algemene voorwaarden, moet in rechte toch nog de gelegenheid worden geboden om te bewijzen dat zij die voorwaarden nooit daadwerkelijk heeft ontvangen. 19 juni 2012 De Hoge Raad heeft in haar arrest van 11 juli 2008, LJN BD1394 overwogen dat het hof een bewijsaanbod moet accepteren van de wederpartij, die stelt weliswaar voor de ontvangst en akkoord […]

Kantonrechters toetsen ambtshalve aan Europese consumentenrecht

Procesrecht: De kantonrechters hebben afgesproken om met ingang van 1 juli 21010 het Europese consumentenrecht op onderdelen ambtshalve te toetsen volgens nieuwe richtlijnen. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Rotterdam 19 maart 2010, Prg. 2010/138 (LJN BL7396, BL7454 en BL8036) Vodafone vordert in deze kwestie betaling van € 1.299,= aan mobiele telefoonkosten. De gedaagde betwist de vordering, […]